Hasps ตัวล็อคนิรภัยแบบก้ามปู 1นิ้ว | อุปกรณ์ล็อควาลว์

หน้าหลัก / อุปกรณ์ล็อควาล์ว Safety Lockout


Hasps ตัวล็อคนิรภัยแบบก้ามปู 1นิ้ว | อุปกรณ์ล็อควาลว์


Hasps ตัวล็อคนิรภัยแบบก้ามปู ขนาด 1นิ้ว เป็นตัวล็อคแบบคล้องได้หลายแม่กุญแจ 

รายละเอียดสินค้า

-เป็นตัวล็อคนิรภัย ขนาด 1นิ้ว
-คล้องได้ถึง 6แม่กุญแจด้วยกัน
-ผู้ผลิต Master Lock