โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นMCU203NC2LED

หน้าหลัก / ป้ายเซฟตี้และกล่องไฟฉุกเฉิน


โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นMCU203NC2LED


โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นMCU203NC2LED (Self-Contained Emergency Light Luminaires) โดยโคมไฟใช้หลอดLED คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพของแสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจน ขนาด 35วัตต์ สามารถให้ความสว่างได้ยาวนานกว่า 2,000ชั่วโมง

รายละเอียดสินค้า

-โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
-ใช้หลอดLED คุณภาพสูง
-หลอดฮาโลเจน ขนาด 35วัตต์
-หลอดไฟมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50,000ชั่วโมง
-ตัวเครื่องสามารถให้แสงสว่างคงที่และยาวนานกว่า 2,000ชั่วโมง
-สามารถควบคุมการทำงานโดย Microcontroller หน้าตัวเครื่องจะมีปุ่มสั่งงาน Functionหลากหลาย อาทิ ปุ่มทดสอบตัวเครื่อง ประจำ 1เดือนและ6เดือน อีกทั้งสามารถใช้Remote Infrared Control แทนการกดปุ่มจากตัวเครื่องเพิ่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

Features

-ใช้หลอดไฟ LED กำลังสูง พิกัด 3วัตต์ จำนวน 2หัวโคมในการให้แสงสว่าง
-มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
-ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจน ขนาด 35W x 2 
-ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0ชั่วโมง
-สามารถทดสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอลโทรล
-มีฟังก์ชั่นการทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (AutoTest)
    ประจำ 1เดือน ทุกๆ วันที่1 เวลา 12.00-12.30น.
    ประจำ 6เดือน ทุกๆ วันที่15 เวลา 12.00-13.00น.
-ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551 
-รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 2ปี

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ป้ายไฟเซฟตี้