หน้ากากงานเชื่อม ปรับแสงอัตโนมัติ | งานเชื่อมไฟฟ้า

หน้าหลัก / แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัยป้องกันอันตราย


หน้ากากงานเชื่อม ปรับแสงอัตโนมัติ | งานเชื่อมไฟฟ้า


หน้ากากงานเชื่อม ปรับแสงอัตโนมัติ Auto Darkenning Welding Helmet เป็นหน้ากากสำหรับใช้เชื่อมไฟฟ้า งานตัดแก๊ส งานตัดเลเซอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการถนอมดวงตาไว้อย่างสูงสุด

รายละเอียดสินค้า

-Light state : DIN 4
-Dark state : DIN 9-13
-Switching Time : < 0.1 mS
-Cartridge Size : 110 x 90 x 8 mm.
-Viewing Area : 92 x 42 mm.
-Sensitivity : Low / Hight 
-Delay Time : Fast / Slow 0.25 S / 0.70 S
-Sensors : 2 Points
-TIG capability : > 30 A.
-UV & IR protection : Up to shade 16
-Operating lemp : -5 to + 55 C

MATERIAL DATA
Face Shield Nylon
Outer Fillter Clear PVC
Inner Fillter Automatic Filter
Head Hoop HDPE

 

APPLICATIONS

-งานเชื่อมไฟฟ้า 
-งานตัดแก๊ส
-สำหรับผู้ที่ต้องการถนอมดวงตา