ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบไม่มีหน้าจอ

หน้าหลัก / อุปกรณ์เครื่องAED | อุปกรณ์ช่วยชีวิต


ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบไม่มีหน้าจอ


ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบไม่มีหน้าจอ วัสดุทำจากโลหะที่มีความคงทนถาวร มีไฟแสดงสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง กว้าง 38ซม. สูง 150ซม. หนา 18ซม. มีช่องสำหรับใส่เครื่องกระตุนหัวใจแบบอัตโนมัติ

รายละเอียด

-เป็นตู้ขนาด กว้าง 38เซนติเมตร  สูง 150เซนติเมตร  หนา 18เซนติเมตร
-วัสดุทำจากโลหะที่มีความคงทนถาวร
-มีฝาหน้าที่สามารถเปิด-ปิด และภายในมีช่องสำหรับใส่เครื่องกระตุนหัวใจแบบอัตโนมัติได้
-มีสายไฟ ที่ใช้ต่อสัญญาณเตือนเปิดตู้ ทั้งแบบแสง และเสียง
-มีไฟแสดงสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อมีการเปิดตู้

ความรู้

AED (Automated External Defibrillator) คือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันทีด้วยการช็อกกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ เพื่อพื้นคืนชีพจร