ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบมีหน้าจอ

หน้าหลัก / อุปกรณ์เครื่องAED | อุปกรณ์ช่วยชีวิต


ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบมีหน้าจอ


ตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่องAED แบบมีหน้าจอ กว้าง 42ซม. สูง 170ซม. หนา 18ซม. มีหน้าจอภาพแสดงการแนะนำการใช้งาน วัสดุทำจากโลหะที่มีความคงทนถาวร มีไฟแสดงสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง  มีช่องสำหรับใส่ USP Port เพื่อinterface ใช้ในการแสดงภาพและวีดีโอ เพื่อแนะนำการใช้งาน

รายละเอียด

-เป็นตู้ขนาด กว้าง 42เซนติเมตร  สูง 170เซนติเมตร  หนา 18เซนติเมตร
-มีช่องสำหรับใส่ USP Port เพื่อinterface ใช้ในการแสดงภาพและวีดีโอ เพื่อแนะนำการใช้งาน
-มีฝาหน้าที่สามารถเปิด-ปิด และภายในมีช่องสำหรับใส่เครื่องกระตุนหัวใจแบบอัตโนมัติได้
-มีหน้าจอภาพแสดงการแนะนำการใช้งาน และแสดงภาพบนหน้าตู้ของเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ
-วัสดุทำจากโลหะที่มีความคงทนถาวร
-มีไฟแสดงสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อมีการเปิดตู้

ความรู้

AED (Automated External Defibrillator) คือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันทีด้วยการช็อกกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ เพื่อพื้นคืนชีพจร